Lederkurs

Behersk softskills og få de resultater du ønsker!

Nøkkelen til effektfull lederkommunikasjon

Hadde det motivert deg å bli tryggere i ditt lederskap?

For de fleste ledere er svaret JA – men å realisere det er ikke så enkelt.

 


 

- Det er svært utfordrende å være leder i dag.

Det forventes hyppige endringer og resultatorientert kultur. Forskning viser at 70% av ansatte mener nærmeste leder er det verste ved jobben. Tydelighet og interesse for å forstå medarbeiderne er mangelvare. Det er flere grunner til at ledere strever:

 TIDSPRESS

Selv forteller ledere at de sliter med å prioritere tid til ledelse. De fanges av operasjonelle arbeidsoppgaver. Når lederoppgavene i tillegg er komplekse og utfordrende, er det lett å ikke prioritere dem.

 UTFORDRENDE RELASJONER

Medarbeidere kan stjele energi og skape utfordrende situasjoner. Å beherske dialogteknikker som gir god og konstruktiv kommunikasjon er essensielt i lederens kompetanse. Bevissthet rundt hvordan man selv fremstår og oppfattes er avgjørende.

 KONFLIKTER

Å skille konflikter fra uenighet krever kunnskap. Det er vesentlig å sette inn rette grep tidlig nok, og ofte er denne delen av lederrollen problematisk og lite lystbetont. Et grønt konfliktnivå på arbeidsplassen krever individuelt tilpasset kommunikasjon. Med full timeplan er dette en klar utfordring. 

 LITE GJENNOMSLAGSKRAFT

En leder må kunne overbevise sine medarbeidere. For at målene skal nåes må han/hun både følge opp og motivere i det daglige. Lederen må inneha nok trygghet for å mestre dette, og formen det gjøres på blir avgjørende for å lykkes.


 

- Kjenner du deg igjen i noe av dette? 

Da vil jeg minne deg på at her er det hjelp å få!

Med konkrete metoder kan du styrke evnen til å håndtere utfordrende relasjoner, gjenkjenne konflikter og å oppnå gjennomslagskraft. Metodene er brukt av toppidrettsutøvere i årevis for å oppnå gode resultater. Siden 2004 har jeg utviklet og tilpasset slike metoder for ledere, parallelt med å veilede ledergrupper. I dag kan jeg STOLT meddele at hele 92% av deltakerne har evaluert kurset som svært nyttig for deres lederrolle. 

Selv har jeg jobbet som leder i mange år. Jeg erfarte at min lederstil endret seg da jeg tok i bruk nye metoder. Situasjoner som jeg tidligere strevde med, ble håndterbare. 

Mine erfaringer som leder har siden gitt meg stor motivasjon til å hjelpe andre.

Jeg ser det som en stor glede å bistå ledere med metoder som gir raskt fremgang og effekt. Gevinsten er fornøyde medarbeidere og større trygghet i lederrollen. I slutten av januar vil jeg igjen arrangere lederkurs. Deltakere får:

✅ Opplæring i metoder som virker

✅ Individuell oppfølging 

✅ Psykologi og lederteori satt i sammenheng

✅ Mulighet til å ha med egne case og spørsmål

✅ Feedback på egen lederstil 

✅ Råd og tips tilpasset dine utfordringer

✅ En møteplass for ledere med lignende utfordringer

✅ Verktøykasse med teknikker til bruk i hverdagen


 

Om dette appellerer, vil jeg gjerne hjelpe deg! Og jeg har gjort det veldig enkelt.

Fyll ut skjemaet via knappen under for en gratis og uforpliktende samtale med meg. Da kan vi ta en prat, bli kjent med dine utfordringer og finne ut om metodene er riktig løsning for deg. Er de ikke det, går det selvfølgelig helt fint. I samtalen håper jeg også på å kunne gi deg noen gode tips, og selvfølgelig kan du spørre om det du lurer på. Ikke nøl, ta kontakt!

  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

All rights reserved © 2019 Sunn Ledelse. 

Design and development by Vida Emilie Werner