"Design thinking" - Det nye buzzordetAlle steder hører jeg om «design thinking». Hva er det?

I korthet handler dette om en type prosjektutvikling hvor empati, tverrfaglighet og prototyping er viktige bestanddeler. Eller sagt på en annen måte: Utvikle en plan, en prosess, en tjeneste eller et produkt i mye tettere kontakt med brukeren enn det som er vanlig. En tredje måte å forklare «design thinking» er å beskrive det som en innovasjonsprosess som benytter designerens metoder og verktøy i utviklingen av ideer og nye produkter. Dette har slått an og gir store gevinster.


Empatisk delaktighet

Et kjent eksempel er 24 årige industridesigner Pattie Moore som levde som et gammelt menneske i flere år før hun utviklet hjelpemidler for eldre. Hennes løsninger er blitt viden kjent. De sier at hun treffer så godt. Målet var å forstå brukerne nesten bedre enn de selv gjorde gjennom en empatisk delaktighet. Denne historien er ekstrem. Langt vanligere er det å ha med brukerene tidlig i prosessen gjennom råd, stormøter og utprøving.


«Design thinking» krever også en tverrfaglighet tidlig i prosjektet. Prosesser med jurister, økonomer, ingeniører, designere osv gjennomføres tidligere i utviklingsfasen. Da oppnås et bredere fundament som treffer kriteriene tidligere enn på ordinært vis.Det siste som må til er prototyping. Dvs en konkret utprøving tidlig i prosessen. Møter med brukerne for å høre om det treffer. Tiden for lang og dyr testing er forbi.


Ledelse

«Design thinking» kan lett overføres til ledelse. Det er et potent verktøy. Det kan hjelpe ledere å få det beste ut av sine medarbeidere, få økt treffsikkerhet samt bedre bruk av ressurser.

Å la ledere gå “undercover”, eller å inkludere medarbeidere tidligere i beslutningsprosesser er relevante eksempler. Tenk deg en sykkelbedrift hvor alle nyansatte må sykle til og fra jobben i 6 mnd for å bli fast ansatt?


Telenor har utviklet en egen «design thinking»-prosess, for å skape nye verdier for kunden og organisasjonen. Universiteter har egne utdanningsløp for «design thinking».

I dag har ledere ikke tid til ledelse. For mye tid brukes til rapportering og dokumentering i detaljerte systemer, møter og til å besvare mail. Undersøkelser viser at 2 av 3 ledere opplever at kompleksitet er en hindring for forretningsmessig suksess. Og det er det!

Ta kontakt med meg i skjemaet under om du ønsker å snakke med meg om hvordan du kan komme i gang med «design thinking»!

13 visninger0 kommentarer
  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

All rights reserved © 2020 Sunn Ledelse. 

Design and development by Vida Emilie Werner