Møtestruktur som sikrer resultaterDet rapporteres om at 40% av all møtetid er bortkastet. Lite effektive møter skaper frustrasjon. De vanligste fellene er dårlig forberedelser, slapp møteledelse og mangelfull oppsummering. Før møtet kan du stille deg selv spørsmålene: Hva skal du oppnå? Trenger du et møte? Hvem skal delta?Hva skal behandles? Hvem skal forberede? Effektive møter krever:


1. Agenda

En agenda motiverer deltakerne. Beskriv hensikten og ønsket resultat for møtet. Nevn start- og sluttidspunkt.


2. Innlegg

Få inn innlegg fra deltakerne på forhånd. Ha ”pep-talks” med de involverte. Få frem engasjement. Sikre relevans og tydelighet.


3. Møteleder

Styr med tydelig og med lyttende hånd. Inspirér og få frem alles synpunkter. Avrund i tide og sammenfatt i plenum hva dere er enige om.


4. Møtekultur

Vær fast i form. Ha tydelig disiplin, vær konsekvent og hold tema. Avbryt når du må. Hold PC og telefon unna møterommet.


5. Referat

Kort og presist med vekt på beslutninger med tidsfrister. Hvem skal følge opp, tydelig mandat og ansvar.


Tips som skaper økt engasjement:

  • Gjennomfør enkelte møter stående rundt et bord

  • Skill mellom møter om drift og utvikling

  • Vis jevnlig temaeksempler med “wow” faktor (intervju av kjente personer, filmsnutt, osv)

  • By gjerne på servering, det slår aldri feil


Effektiv tidsbruk motiverer alle. Å kunne gjennomføre gode møter er et viktig lederverktøy.
18 visninger
  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

All rights reserved © 2019 Sunn Ledelse. 

Design and development by Vida Emilie Werner