Presentasjon: Enkle retoriske grep

Forskning viser at opptil 60% av oss ønsker å bli flinkere til å tale foran en forsamling. Å fange publikums interesse kan være en utfordring, likevel møter jeg mange som ønsker å utgjøre en forskjell. Det kan være et budskap som skal formidles eller en presentasjon som må sitte. Da kan det være nyttig å kjenne til noen enkle retoriske grep som styrker fremføringen.


Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre, eller andre forsøker å påvirke deg.

Retorikk er en 2500 år gammel kunst. I dagens samfunn blir gjerne retorikk kalt kunsten å overbevise. Det handler om å nå frem. Å tro på det du har på hjertet og ha med deg hjertet når du sier det. Å lytte til gode talere er en helt unik opplevelse; de har ordet i sin makt. En av verdens mest berømte taler er holdt av politikeren Martin Luther King I 1963, som var en stor tilhenger av retorikk.

Klikk her for å lese mer om: Talen "I have a dream".


Bill Clinton sin forsvarstale vedrørende sexskandalen blir også beskrevet som retorisk god.

Retorikk er noe vi alle bruker i større eller mindre grad. Det er ikke manipulasjon. Retorikk er å bruke språk og non-verbal kommunikasjon på en måte som får medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Å trykke på de rette steder. Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre, eller andre forsøker å påvirke deg. Derfor bruker vi alle retorikk til en viss grad. Hvorfor ikke lære de beste virkemidlene?


Klikk her or å lese mer om Bill Clinton sin forsvarstale.Aristoteles identifiserte tre forskjellige overbevisningsmetoder:

Bruk Ethos, logos og patos bevisst for å optimalisere din presentasjon

Slik kan tilhørerne belæres, berøres og underholdes.


Når jeg behersker å presentere mine argumenter på en overbevisende måte, får jeg tilhørerne mine til å raskere fatte en beslutning. Jeg legger til rette for en felles tankegang og appellerer til de som jeg henvender meg til. Tilbakemeldingene er at innleggene er logiske og godt fundamentert. Da får jeg folk raskere på lag.


Tør du å la være?  Prøv det selv.

67 visninger0 kommentarer
  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

All rights reserved © 2020 Sunn Ledelse. 

Design and development by Vida Emilie Werner