samfunnsansvar

Som profil er Sunn Ledelse høyst opptatt av, og engasjert i sitt samfunnsansvar. I praksis tror vi på et potensiale for bedre medmenneskelighet gjennom motivasjon til verdibasert lederskap. 

Sunn Ledelse har støttet:

Radiumhospitalets aktivitetssenter for barn

Røa eldresenter

Røde Kors besøkstjeneste

Mestringssenteret Bærum Sykehus, Vestre Viken

Demensforeningen

  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

All rights reserved © 2021 Sunn Ledelse. 

Design and development by Vida Emilie Werner