top of page
Sunnprat-2.png

- Slik oppnår du gjennomslag for det du vil 

Hva er Sunn Prat?

Sunn Prat er et kommunikativt metodeverktøy som blir brukt av ledere fra flere ulike bransjer. Metodeverktøyet er en samling psykologiske drivere som vi mennesker opererer etter, og brukes i håndteringen av komplekse utfordringer gjennom kommunikasjon. Sunn Prat er utviklet av eier og daglig leder av Sunn Ledelse, Anne Marie Saxlund.

Hva kan det brukes til?

Metodeverktøyet kan brukes i alle situasjoner du kommuniserer! Noen eksempler på hva du kan oppnå med metodeverktøyet:

  • Å takle konflikter uten frykt

  • Kjenne kontroll i dialog

  • Vite hva og hvordan du skal uttrykke budskap

  • I lønnsforhandlinger eller andre yrkesrelaterte møter

  • Utvikle parforholdet og dyrke et bedre hjemmeklima

Hvem kan bruke det?

Metodeverktøyet har forenklet utfordrende kommunikasjon og bidratt til å utvikle ledere, medarbeidere og team til å bli de beste. Men det har også gitt god effekt i selvledelse og hos par. Derfor lanserer vi nå Sunn Prat slik at det kan bli tilgjengelig for alle som behøver det. Sunn Prat er sterkt knyttet til mentaltrening og starter alltid med deg selv.

Hvordan kommer du i gang?

Metodeverktøyet kan brukes til å løse kommunikative utfordringer, få gjennomslag for det du vil og oppnå ting du ønsker. Vi ønsker at Sunn Prat skal være tilgjengelig for alle. Derfor kjører vi et gratis, digitalt kurs i forbindelse med lansering!

9.png
8.png

Vi kontaktet Anne Marie etter anbefaling fra noen vi kjenner. Ekteskapet vårt var dårlig og vi var i beit av gode verktøy. Hun har jobbet med oss i 1 år og vi er veldig takknemlige. Hun har lært oss hvordan vi skal snakke sammen og særlig hvordan vi må snakke for oss selv. Det var slitsomt i begynnelsen – å måtte lære så mye nytt om å snakke sammen, men det var det som måtte til. Nå opplever vi en ny vår og anbefaler alle å bruke henne.

Jeg gikk på lederkurset for å lære om ledelse generelt, bli bedre på kommunikasjon spesielt, og for å lære teknikker for å hjelpe medarbeidere til å yte bedre og utvikle seg. Og det gjorde jeg! Vi lærte mye om kommunikasjonsteknikker, bevissthet rundt hvordan man sjøl framstår og oppfattes, og å bli tryggere i rollen som leder.

ANDERS RIKHEIM

KVINNE (47) OG MANN (46)
prikket Bakgrunn
Be Your Best Version.png

Sunn Ledelse lanserer

Sunnprat-2.png

HVEM

Sunn Ledelse jobber med utvikling av organisasjoner, ledere og privatpersoner. Vi er et kommunikasjonverktøy når det gjelder. Bruk oss som en profesjonell samtalepartner.

HVA

Vi tilbyr mentoring, veiledning, coaching og konflikthåndtering. Siden 2004 har vi jobbet med flere bedrifter fra ulike bransjer.

hvordan

Vi tar en uforpliktende prat, for å finne ut om vi kan hjelpe deg. 

Skreddersøm er vårt varemerke. Vi streber alltid etter å gi våre bedriftskunder tjenesteløsninger tilpasset konkrete behov.

Få eHeftet gratis på epost:

Takk for innsendingen din!

bottom of page