Blå Skinnstol

Historien om Sunn Ledelse

Fra 500 cold calls til egen praksis i Oslo! Les om hvordan det hele startet i 2004.

4.png

Anne Marie Saxlund er utdannet gestalt psykoterapeut, gruppeveileder og kreftsykepleier, og har videreutdanning innenfor ledelse og konflikthåndtering. Hun var med å etablere og lede kreftpoliklinikken på Bærum Sykehus (nå Kreftavdelingen), og har snart 20 års konsulenterfaring, hvor lederutvikling og konfliktløsning har vært fokusområder. Med en gründer i magen fikk hun tidlig lyst til å starte for seg selv. Hvordan gikk det til?

Da Anne Marie fikk ideen om å starte sin egen virksomhet, satt hun i en middag hos venner. «Den kompetansen du har om kommunikasjon – den trenger vi i næringslivet», sa en av de. Da fikk gründeren i magen ben å stå på. Året var 2004 og søknad til Brønnøysundregisteret ble sendt. 

 

Det tok Anne Marie 500 kalde telefoner til lokale og regionale bedrifter, før hun fikk sine fem første kunder. Det føltes stort da hun inviterte disse hjem til samtaler ved kjøkkenbordet. Den aller første var en leder i en middels stor bedrift på Østlandet. Han fortalte om sine utfordringer med å være leder; «Det er ensomt. Jeg trenger noen å sparre med, og det har jeg fått nå». Anne Marie var i gang. Lederen anbefalte tjenesten hos Sunn Ledelse videre. Ballen var begynt å rulle. 

Feirer oppstart.png
2.png

Bratt læringskurve

Det aller første foredrags-oppdraget husker hun godt. Hun skulle holde foredrag for en samling med et nytt firma på et hotell, men hun hadde glemt manuset hjemme. Da startet læringen. Etter hvert fikk hun også henvisninger fra leger og hadde kontor på et legesenter. Her fikk hun mye læring. 

Anne Marie fikk kontrakter med det offentlige som hadde behov for veiledning av helsepersonell som jobber med alvorlig syke og døende pasienter. I tillegg fikk hun i løpet av de to første årene tillit hos flere ledere hun ringte til. De ønsket leder-coaching og støtte, og med tiden ble Anne Marie invitert til å holde samlinger for andre bedrifter.

Orakelet i delfi

Flere ting var utfordrende i denne tiden. Et konkret element var prissetting. 

Første kommentaren jeg fikk da jeg hadde sendt et tilbud var: «Er du så rimelig er jeg usikker på hvor god du er». Da lærte jeg å innhente tips fra kollegaer i samme bransje. I starten hadde jeg fulle dager og helger med å lese meg opp og «kunne alt» kundene trengte hjelp med. Etter hvert skjønte jeg at jeg selger tillit, ikke «orakelet i delfi». 

 

Med en visjon om at kommunikasjon er nøkkelen til alt, løsnet det. Anne Marie lærte fort at å få nye oppdrag ikke var så vanskelig som å få nye kunder, og på den måten utviklet Sunn Ledelse seg til den virksomheten den er i dag. Anne Marie har drevet praksis fra eget kontor på Frogner i Oslo de siste 17 årene, og i 2019 fikk hun sine to første ansatte.  

Feirer oppstart-3.png
Feirer oppstart-4.png
3.png

Sunn Ledelse i dag

I dag er Anne Marie spesielt opptatt av å styrke lederes relasjonelle kompetanse. Hun har drevet kommunikasjonstrening i mange bedrifter og fungerer som mentor i offentlig og privat sektor. Hun har utviklet flere kursprogrammer innenfor kommunikasjon som gjennomføres regelmessig digitalt og fysisk. Hun har egen praksis i Oslo hvor hun tar imot klienter, par og grupper. I tillegg har hun vært engasjert som faglig veileder for helsepersonell i 17 år. Anne Marie er helt enkelt glødende interessert i forbindelsen mellom kommunikasjon og mellommenneskelige reaksjoner.  

5.png