Salgsbetingelser

1. 
a. Kunden må være 18 år eller eldre for å kjøpe kurset.
b. Kunden må oppgi 
nøyaktig kontaktinformasjon ved kjøpet.

 

2. Betalingsinformasjon:
a. Betaling for kurset skal gjøres i forkant og kan gjøres via sikre betalingsmåter som kredittkort, debetkort eller elektroniske betalingsløsninger som Vipps.
b. Pris for kurset og eventuelle tilleggskostnader skal oppgis tydelig ved kjøpet.

 

3. Tilgang og bruk:
a. Kunden vil få umiddelbar tilgang til kurset etter vellykket betaling.
b. Kunden har rett til å bruke kurset i ett år fra kjøpsdatoen.
c. Kunden kan kun bruke kurset for personlig bruk og kan ikke videredistribuere eller dele kursinnholdet med andre uten skriftlig tillatelse.

 

4. Opphavsrett og immaterielle rettigheter:
a. Alle opphavsrettigheter og immaterielle rettigheter til kurset og kursmateriale tilhører selgeren.
b. Kunden har ikke rett til å kopiere, endre, distribuere, offentliggjøre eller på annen måte utnytte kursinnholdet uten skriftlig tillatelse fra selgeren.

 

5. Refusjon og avbestilling:
a. Kunden har rett til å be om refusjon innen en viss tidsramme etter kjøpet, som skal oppgis tydelig ved kjøpet.
b. Hvis kurset allerede er blitt tilgjengelig for kunden, vil det ikke være mulig å be om refusjon.

 

6. Ansvarsfraskrivelse:
a. Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av bruk av kurset.
b. Kurset gir generell informasjon og bør ikke betraktes som profesjonell rådgivning. Kunden bør alltid konsultere en kvalifisert fagperson før de tar beslutninger basert på kurset.

 

7. Endringer i betingelsene:
a. Selgeren forbeholder seg retten til å endre disse salgsbetingelsene med rimelig varsel til kunden.
b. Endringer vil ikke påvirke tidligere kjøp og vil kun gjelde for fremtidige kjøp.

(Visited 52 times, 1 visits today)