top of page

– Vi skreddersyr til den enkelte leder eller lederteam.

Lederutvikling

Forskning viser at støtte og oppmuntring i en utviklingsfase påvirker hvor raskt du mestrer nye ferdigheter.

Vi kartlegger hva som skal til for at du eller din bedrift får ønsket resultat. Ved hjelp av intervjuer, analyser og funn, finner vi den rette medisin for deg eller dere. Vi designer oppfølgingsprogram tilrettelagt den enkelte leder eller lederteam. Derfor tilbyr vi alltid leveranser med trening og tett oppfølging av alle involverte parter. Gjennom systematisk tilnærming sikrer vi at deltakere får ønsket kompetanse. 
 
Gjennom mentale ferdigheter trenes du i å være tilstede og fokusert i de avgjørende øyeblikk.

– Bli bedre kjent med hvordan du

påvirker og påvirkes som leder.

  • Prinsipper for god ledelse

  • Grunnleggende lederpsykologi

  • Utfordringer: kritikk & den vanskelige samtalen

  • Feedback på egen lederstil

  • Teamutvikling

  • Coachende ledelse & S.Ø.T modellen

  • Hvordan motivere andre

  • Stressmestring

  • Individuell coaching er inkludert

Behersk softskills og få de resultatene du ønsker!

Ubehagelig å ta opp kritikk med de ansatte?

De 5 F'er brukes til å mestre "den vanskelige samtalen"

Lederutvikling handler om å finne ditt potensial

Vi blir alle påvirket av våre tanker, og vi vet at tankene påvirker følelser og handlinger.

Å bli klar over hvordan du tenker, dine mønstre og valg –  gir deg større handlingsrom. Alle påvirkes av omgivelsene, derfor er det nyttig å bevisstgjøres på hva som er egne verdier, og hva som er andres agenda. Gjennom mental trening lærer du enkle teknikker for å styrke din egen kraft og bedre analysere situasjoner du er en del av.

Det er vist at det som skiller de beste fra de nest beste, er mentale ferdigheter. Jagerflypiloter og toppidrettsutøvere har brukt dette i årevis for å øke prestasjoner og presisjonsnivå. Vår erfaring er at systematisk mental trening er helt avgjørende for at god utvikling skal skje. Da tar du gode valg.

Jeg har jobbet sammen med Anne Marie Saxlund helt siden 2008. Opprinnelig gjaldt det et arbeidsmiljøprosjekt i tidsskriftet Sykepleien som vi trengte hjelp til. Senere har hun hatt kontinuerlige oppdrag med leder-coaching.


Mine erfaringer har vært udelt positive. Samtalene med Saxlund disse årene har bidratt til å spisse min rolle som leder betydelig. Sammen har vi sett på de prosessene og beslutningene som skal til for at jeg skal lykkes med mitt oppdrag som redaktør og leder av en mellomstor virksomhet. Saxlund har hele tiden vært en god lytter, men også en morsom sparringpartner. Hun har tilbudt meg et verdifullt rom for å kunne drøfte nye ideer, og har bidratt med innsiktsfulle råd og varm oppbacking.

barth.png
BARTH THOLENS

Ansvarlig redaktør Sykepleien, Norsk Sykepleierforbund

bottom of page