Lederutvikling

Vi skreddersyr til den enkelte leder eller lederteam.

Lederutvikling

Forskning viser at støtte og oppmuntring i en utviklingsfase påvirker hvor raskt du mestrer nye ferdigheter.

Vi kartlegger hva som skal til for at du eller din bedrift får ønsket resultat. Ved hjelp av intervjuer, analyser og funn, finner vi den rette medisin for deg eller dere. Vi designer oppfølgingsprogram tilrettelagt den enkelte leder eller lederteam. Derfor tilbyr vi alltid leveranser med trening og tett oppfølging av alle involverte parter. Gjennom systematisk tilnærming sikrer vi at deltakere får ønsket kompetanse. 

Gjennom mentale ferdigheter trenes du i å være tilstede og fokusert i de avgjørende øyeblikk.

 

– Bli bedre kjent med hvordan du påvirker og påvirkes som leder.

  • Prinsipper for god ledelse

  • Grunnleggende lederpsykologi

  • Utfordringer: kritikk & den vanskelige samtalen

  • Feedback på egen lederstil

  • Teamutvikling

  • Coachende ledelse & S.Ø.T modellen

  • Hvordan motivere andre

  • Stressmestring

  • Individuell coaching er inkludert

Behersk softskills og få de resultatene du ønsker!

 

Lederutvikling handler om å finne ditt potensial

Vi blir alle påvirket av våre tanker, og vi vet at tankene påvirker følelser og handlinger.
 
Å bli klar over hvordan du tenker, dine mønstre og valg –  gir deg større handlingsrom. Alle påvirkes av omgivelsene, derfor er det nyttig å bevisstgjøres på hva som er egne verdier, og hva som er andres agenda. Gjennom mental trening lærer du enkle teknikker for å styrke din egen kraft og bedre analysere situasjoner du er en del av.
 
Det er vist at det som skiller de beste fra de nest beste, er mentale ferdigheter. Jagerflypiloter og toppidrettsutøvere har brukt dette i årevis for å øke prestasjoner og presisjonsnivå. Vår erfaring er at systematisk mental trening er helt avgjørende for at god utvikling skal skje. Da tar du gode valg.
 
(Visited 185 times, 1 visits today)