top of page

MNGF

Sunn Ledelse

gestaltforeningslogo-300x300.png

For å benytte initialene MNGF må gestaltterapeuter være utdannet ved en EAGT-godkjent (European Association of Gestalt Therapy) utdanningsinstitusjon. Praktiserende terapeuter og medlemmer av MNGF må motta veiledning, samt følge NGFs (Norsk Gestaltterapeutisk Forening) etiske retningslinjer. NGF er medlem av EAGT.

Registrerte gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk (lov om helsepersonell), som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt.

Som Gestaltterapeut er vi gjennom vårt medlemskap i Norsk Gestaltterapi Forening (NGF) forsikret til å praktisere gjennom forsikringsselskapet Gjensidige, dette ivaretar både deg som klient og oss som terapeuter.

 

Medlemskapet i NGF forplikter oss til både egenterapi samt at vi jevnlig gjennomfører veiledning hos en NGF godkjent veileder på vårt arbeid som terapeut.

Vi forplikter oss også til å oppdatere oss faglig.

bottom of page