Teamutvikling

Sunn Ledelse tilbyr alltid skreddersydd teamutvikling og        

                                       innhenter mye informasjon før prosessen starter.

"

Hvordan kan medlemmer av et team nå et felles mål ? Hva skal til for å

mobilisere hverandres styrker ? Hvilke grep skal til for å sikre effektiv kommunikasjon ?

Svar:

 1. Tydelige rammer for ansvar, roller og mandat

 2. Refleksiv og løsningsfokusert tilnærming

 3. Åpen kommunikasjon basert på annerkjennelse og feedback

 

Teamutvikling er et tilbud for grupper som ønsker å øke sin bevissthet omkring hvordan øke teamets ferdigheter og samarbeid. Gjennom økt bevissthet involveres deltakerne ved å ta eierforhold til prosessen som teamutvikling er tuftet på. 

Ring oss på +47 913 44 317

Vi ønsker å høre fra nettopp deg, og vi står klare til å ta imot din henvendelse. Ring oss i dag for en uforpliktende dialog.

Emner:

 • Grunnleggende forståelse for team og gruppedynamikk

 • Økt bevissthet om egen kommunikasjonsstil og påvirkning

 • Dialog som virkemiddel for samarbeid og effektivitet

 • Definering av mål, verdier og ønsket formål

Et teams suksess avhenger av dets evne til å:

 • Utvikle tillit

 • Benytte gode diskusjonsformer

 • Skape engasjement

 • Holde hverandre ansvarlige

 • Jobbe mot felles mål

Sunn Ledelse hjelper team å utnytte styrker og svakheter for å fungere best mulig.

Vi hjelper store og små team, nettverk og større organisasjoner.

Takk til alle de som benytter Sunn Ledelse til teamutvikling !  Vi er stolte av å være leverandører av denne tjenesten og verdsetter den tilliten vi får.

 • Instagram - Grå Circle
 • Facebook
 • Linkedin - Grå Circle

© 2019 Sunn Ledelse AS. Webdesign by Vida Emilie Werner