top of page
similing teamet

Teamutvikling

Teamutvikling er et tilbud for grupper som ønsker å øke sin bevissthet omkring hvordan øke teamets ferdigheter og samarbeid. Gjennom økt bevissthet involveres deltakerne ved å ta eierforhold til prosessen som teamutvikling er tuftet på. 

Et teams suksess avhenger av dets evne til å:

 • Utvikle tillit

 • Benytte gode diskusjonsformer

 • Skape engasjement

 • Holde hverandre ansvarlige

 • Jobbe mot felles mål

Har du tenkt på:

 1. Hvordan kan medlemmer av et team nå et felles mål ?

 2. Hva skal til for å mobilisere hverandres styrker?

 3. Hvilke grep skal til for å sikre effektiv kommunikasjon?

Svar:

 1. Tydelige rammer for ansvar, roller og mandat

 2. Refleksiv og løsningsfokusert tilnærming

 3. Åpen kommunikasjon basert på annerkjennelse og feedback

pexels-photo-515169.jpg

TEAMET ER AVHENGIG AV GJENSIDIG UTVIKLING

Brannmann
Jobber sammen
Glade rørleggere
bottom of page