Teamutvikling

Teamutvikling

Teamutvikling er et tilbud for grupper som ønsker å øke sin bevissthet omkring hvordan øke teamets ferdigheter og samarbeid. Gjennom økt bevissthet involveres deltakerne ved å ta eierforhold til prosessen som teamutvikling er tuftet på. 

Et teams suksess avhenger av dets evne til å:

 • Utvikle tillit

 • Benytte gode diskusjonsformer

 • Skape engasjement

 • Holde hverandre ansvarlige

 • Jobbe mot felles mål

Har du tenkt på:

 1. Hvordan kan medlemmer av et team nå et felles mål?

 2. Hva skal til for å mobilisere hverandres styrker?

 3. Hvilke grep skal til for å sikre effektiv kommunikasjon?

Svar:

 1. Tydelige rammer for ansvar, roller og mandat.

 2. Refleksiv og løsningsfokusert tilnærming.

 3. Åpen kommunikasjon basert på annerkjennelse og feedback.

Teamet er avhengig av gjensidig utvikling

 
(Visited 126 times, 1 visits today)