Veiledning for faggrupper

​Faglig veiledning er å stimulere til økt bruk av egen

                                           erkjennelse og refleksjon i hverdagen.

"

Ved analyse og utforskning av egenopplevde situasjoner, økes bevissthetsnivået og et bredere perspektiv blir synlig. Gjennom dette blir utøveren mer robust og opplever en faglig og personlig utvikling. Gruppeprosessen bidrar til å øke deltakernes evne til samspill og selvregulering. Faglig veiledning er systematisert kritisk tenkning  – fasilitert i et annerkjennende miljø.

Hvem passer dette for?

Faglig veiledning er i prinsippet et tilbud for alle grupper.

Det er mest kjent for yrkesgrupper som arbeider med spesielt

store emosjonelle utfordringer, feks helsepersonell, politi og brannvesen.

Imidlertid har nå flere og flere andre bransjer også sett nytten av metoden og

benytter den i sin virksomhet.  (bank, forsikring, rekruttering, IT m.fl.)

Gevinster

  • Økt daglig fokus på holdninger og kommunikasjon

  • Utviklende og annerkjennende miljø

  • Høyere resultatoppnåelse

  • Forebygger utbrenthet

BLI EN ROBUST UTØVER

Opplegget er egnet som regelmessige veiledningsgrupper eller som beredskap ved spesielle situasjoner.

Slik gjennomfører vi veiledning for faggrupper

Metoden er en samtaleprosess som bygger på deltakernes egne eksempler.

Veileder følger en struktur som fremmer økt bevissthet gjennom bruk av

ulike verktøy. Samtalen kan omhandle personlige, faglige, etiske eller juridiske

aspekter ved situasjonen. Veiledningen gjennomføres av en offentlig godkjent

veileder med spesialkompetanse.

Struktur

Antall deltakere:        6-10

Frekvens:                    hver 14 dag eller en gang pr måned

Tidsbruk:                    1,5-2,5 timer avhengig av deltakere

Ring oss på +47 913 44 317

Vi ønsker å høre fra nettopp deg, og vi står klare til å ta imot din henvendelse. Ring oss i dag for en uforpliktende dialog.