Veiledning og faggrupper

Veiledning for faggrupper

Ved analyse og utforskning av egenopplevde situasjoner, økes bevissthetsnivået og et bredere perspektiv blir synlig. Gjennom dette blir utøveren mer robust og opplever en faglig og personlig utvikling. Gruppeprosessen bidrar til å øke deltakernes evne til samspill og selvregulering. Faglig veiledning er systematisert kritisk tenkning  – fasilitert i et annerkjennende miljø.

Hvem passer dette for?

Faglig veiledning er i prinsippet et tilbud for alle grupper. Det er mest kjent for yrkesgrupper som arbeider med spesielt store emosjonelle utfordringer, feks helsepersonell, politi og brannvesen. Imidlertid har nå flere og flere andre bransjer også sett nytten av metoden og benytter den i sin virksomhet.  (bank, forsikring, rekruttering, IT m.fl.)

Gevinster

  • Økt daglig fokus på holdninger og kommunikasjon

  • Utviklende og annerkjennende miljø

  • Høyere resultatoppnåelse

  • Forebygger utbrenthet

Bli en robust utøver

(Visited 171 times, 1 visits today)