Alle menn på nett

Å få frem det beste fra deltakerne i digitale møter, sikrer en opplevelse av merverdi for alle. Derfor er det en sentral kompetanse hos lederen, å kunne legge til rette for vellykkede, digitale møter.

I pandemiens tid må ledere være ekstra synlige og tilgjengelige. Økt bruk av teknologi endrer måten en leder på. Det tillater mer selvstendighet for den ansatte, samtidig som lederen må følge opp tettere. Med dette ønsker vi å dele noen av våre erfaringer!

Sjekk det tekniske – om mulig

Fra tid til annen kan digitale møter få korte «lagg». En forsinkelse i talen. Da henger bildet eller lyden, og dynamikken mellom deltakerne oppløses en smule. Derfor er det lurt å sjekke kapasiteten før start. Andre ganger er det ikke noe å gjøre med det tekniske.
En liten kommentar om det inntrufne kan være på sin plass. Det letter stemningen.

 

Mennesket i fokus

Digital ledelse handler mer om mennesker, enn om teknologi. Det handler om hvordan vi samhandler og samarbeider. Derfor er det viktig å ha en kultur hvor det er lov å prøve og feile, og hvor det er fokus på å skape verdi.

 

Gi ordet videre

For å ha en naturlig flyt i møtet, kan det være lurt å signalisere at du er ferdig med ditt innlegg ved å gi ordet videre.

Øvelse gjør mester. Med tiden vil du opparbeide digital modenhet.

 

HMS gjelder også hjemme

Vær obs på at skjerm og sittestilling føles behagelig for deg. Det er lett å få belastningsskader, spesielt i nakke, skuldre og rygg.

 

Møteledelse

Man blir mer avventende i videomøter, derfor er det viktig at én leder møtet. Med en agenda og stødig hånd, unngår man usikkerhet og/eller at møtet stopper opp.

 

Kortere møter

Kjør korte møter. Det anbefales 5 min pause hvert 30 minutt. Strekk litt på deg og gå en runde. Digitale møter fordrer mye statisk sitting og det er krevende å opprettholde full oppmerksomhet over tid.

Les også: Møtestruktur som sikrer resultater

(Visited 37 times, 1 visits today)

Leave A Comment