Tre tips til en god unnskyldning

Det kan sitte langt inne å si «unnskyld». For mange er dette et vanskelig ord å ta i sin munn. Andre har tungt for å innrømme egne feil, og velger å late som om det går over. Resultatet kan bli dårlige relasjoner, illojale medarbeidere og haltende samarbeid.

Ledere er rollemodeller for åpenhetskultur

Før i tiden var autoritære ledere sett på som gode ledere. Å innrømme svakheter var helt utenkelig. I dag ønsker medarbeidere menneskelige ledere, ledere som tør å påpeke egne feil og la fasaden falle. Ledere som viser ydmykhet og som tar ansvar for god kommunikasjon. De er viktige rollemodeller for en åpenhetskultur som skaper engasjement og mot til å ta sjanser. Det skapes et godt og sunt arbeidsmiljø når ledere våger å by på seg selv. Å si «unnskyld» når vi kjenner at vi har gått over grensen, utvikler mer overbærenhet og trygghet på arbeidsplassen.
Det er ikke sikkert at din unnskyldning blir tatt imot, men den sjansen må du ta.

Tre gode tips

Dersom du trenger å fremføre en unnskyldning, er det enkelte detaljer som kan hjelpe deg i å nå frem.

1. Vær empatisk og ekte når du fremfører din unnskyldning.

Å vise følelser og innlevelse er viktig for å oppnå troverdighet. Fatt deg i korthet og kom raskt til poenget. Se vedkommende rett inn i øynene. Ikke bruk «men» etter budskapet, det skaper skepsis hos den andre. Bruk «unnskyld» fremfor «beklager». Det er bare ordet “unnskyld” som sier at du angrer uten forbehold. Si heller: «Unnskyld for at jeg kjeftet på deg i møtet» , enn «jeg beklager at det skjedde, men..»

Det gjør inntrykk når en leder våger å innrømme feil og eie sin egen sårbarhet.

2. Vær ydmyk og ha fokus på det som faktisk skjedde.

Formidle hva du innser i dag og hva du ønsker endre fremover. Lange forklaringer og beklagelser tåkelegger hovedbudskapet. Ligg unna å gå i forsvar. Å være åpen og ekte får frem mer forståelse og tilgivelse hos den andre.

3.Lytt til mottagerens respons og la vedkommende bruke den tiden han trenger.

Vær forberedt på forskjellige reaksjoner. Noen blir helt stille. Noen lager store scener. De fleste trenger litt tid til å finne rette ord. Om du får tilgivelse kan dette være med å skape sterke bånd. Snakk om hvordan du kan gjøre det godt igjen.

Takk til slutt for at du ble tatt i mot!

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave A Comment