Å få den andre til å lytte

Hvordan kan jeg formulere med slik at andre lytter bedre? Hvordan kan jeg påvirke i større grad?

Jeg erfarer en stor forskjell når jeg endrer talemåte. Ordene jeg bruker gir ulik effekt. Det har vært spennende å trene andre i det samme. De forteller at det virker. Oppdagelsen er at den andre blir mer oppmerksom. De stopper opp, lytter og tar til tankene.

Her kommer noen av mine tips til hvordan du kan oppnå en større påvirkning i samtale med andre.

Jeg kjenner at…
Dette er en taleform som ofte kobles opp mot psykologer og «føleri». Og det er akkurat det det er. Dette er en kommunikativ form som beskriver dine følelser. Jo mer transparent eller åpen du er, jo mer lytter folk. Uttalelsen er udiskutabel. Det er din personlige ytring. Fordi utsagnet er fritt for kritikk eller påstander, blir lytterens fokus konsentrert om utsagnet.

 

Jeg tenker at…
Når du sier «jeg tenker at»… eller «jeg mener at»…, åpner det for innvendinger. Utsagnet er et diskutabelt innlegg. Det kan komme flere nye argumentasjoner. Andre kan forsøke å endre ditt syn. Ingen kan argumentere mot at du føler det du føler. De kan forsøke, men det faller på sin egen urimelighet. Når du sier hva du kjenner så vekker det ingen – eller mye mindre motstand. Fordi du ikke skylder på noen andre.

 

Resultatet
Om du klarer å få din kommunikasjonspartner til å gjøre det samme så vil dere kommunisere på et nivå som inkluderer hode og hjerte, ikke bare hode. Opplevelsen av samtalen blir annerledes. Du tvinges inn i en nærere verden. En talemåte som baseres på ærlighet og tydelighet. Forskning viser at det er denne type kommunikasjon som gir de beste samtalene.

Om du vil forbedre en ting med din kommunikasjon, vil jeg anbefale deg å velge denne. Selv om bare den ene parten benytter dette – vil du merke en forskjell. Talemåten innbyr til fortrolighet. Dette gir høyere kvalitet til relasjonen. Mersmak er ofte resultatet. Lykke til!

Følg Sunn Ledelse på facebook!

 

(Visited 42 times, 1 visits today)

Leave A Comment