Verktøy til lederen

Etter en deilig sommer er ferien over og vi tar med oss energien tilbake på kontoret! Er du leder og klar for å gripe fatt på oppgavene igjen?

I denne artikkelen skriver vi om nugding, som er et verdifullt verktøy du kan begynne å bruke allerede nå, og som gir effekt etterhvert som ukene går. Verktøyet handler om å bruke små virkemidler for å lede eller endre folks adferd. Påvirkningen skal være positiv og gjennom små ”dytt” oppmuntre til gode handlinger. Begrepet kommer fra atferdspsykologien, som viser oss at menneskenes valg ofte er ubevisste og ikke rasjonelle.

De vanligste eksemplene

Nudging kommer i mange, diskréte former. Verdens mest kjente eksempel på dette, er “fluen i pissoaret” – altså et klistremerke av en flue ca midt i pissoarskålen, som reduserte bomsikt med 80%. Et annet godt eksempel er fotavtrykkene på bakken i København, som fører i retning søppelkasser. Dette har resultert i drastisk renere gater og dermed en renere by.

Gunhild Stordalen har i Norge opprettet GreeNudge som forsker på adferdsendring som klimatiltak.

Nudging er en metode der man skaper de rette betingelsene for å fremme ønsket adferd hos mottaker. Kontroll og informasjonskampanjer har ofte ikke ønsket effekt. Forskere mener derfor at nettopp nudging kan gi det lille puffet, som får oss til å handle.

Manipulasjon?

Noen hevder at nudging er å manipulere. Jeg vil heller kalle det å utnytte folks irrasjonalitet til det gode. Et middel som gir valgfrihet, men som oppmuntrer til ønsket adferd. Valget skal gi deg noe tilbake. Det skal gi “gode” valg. Et eksempel kan være en billigere vare du får øye på i køen ved kassen, eller pilene på Ikea som viser deg veien gjennom lokalet.

Hvordan fungerer nudging på arbeidsplassen?

I arbeidsmiljøet er nudging et hyppig brukt virkemiddel. Et eksempel på dette kan være fruktkurven som står tilgjengelig for alle. Dette kan ha stor innvirkning på sunnheten og kulturen i avdelingen. Nudging handler om å definere en ønsket respons og designe den slik at den lett kan velges. Vi mennesker er late og derfor velger vi ofte den enkleste løsningen.

Nudging virker fordi vi velger letteste vei.

Lederens viktigste oppgave

I ledelse kan dette handle om å definere rammer og modeller for samarbeid og problemløsning. Sørge for tydelige roller og gode rollemodeller. Vi kan ”nudge” frem gode prosesser som gir innlevelse, initiativ og delaktighet. Nudging kan være med på å gi forutsigbarhet og god kommunikasjon. Nudging er derfor noe vi i Sunn Ledelse er godt opptatt av!

Uansett hvilket verktøy du som leder velger å bruke så er bunnlinjen slik: Din viktigste oppgave er å sørge for at andre lykkes. En viktig bit av det er å påvirke andres adferd. Da kan nudging være et godt virkemiddel.

Lykke til!

Følg Sunn Ledelse på Facebook!

(Visited 32 times, 1 visits today)

Leave A Comment