“Design thinking” i ledelse

I dag har ledere ikke tid til ledelse. For mye tid brukes til rapportering og dokumentering i detaljerte systemer, møter og til å besvare mail. Undersøkelser viser at 2 av 3 ledere opplever at kompleksitet er en hindring for forretningsmessig suksess. Og det er det!

Det har slått an og gir store gevinster.

Alle steder hører jeg om «design thinking». Hva er det?

I korthet handler dette om en type prosjektutvikling hvor empati, tverrfaglighet og prototyping er viktige bestanddeler. Eller sagt på en annen måte: Utvikle en plan, en prosess, en tjeneste eller et produkt i mye tettere kontakt med brukeren enn det som er vanlig. En tredje måte å forklare «design thinking» er å beskrive det som en innovasjonsprosess som benytter designerens metoder og verktøy i utviklingen av ideer og nye produkter. Dette har slått an og gir store gevinster.

Kjernen i konseptet

Et kjent eksempel er 24 årige industridesigner Pattie Moore som levde som et gammelt menneske i flere år før hun utviklet hjelpemidler for eldre. Målet var å forstå brukerne nesten bedre enn de selv gjorde gjennom en empatisk delaktighet. Denne historien er ekstrem, men det har også gjort hennes løsninger viden kjent. De sier at henne treffer. Langt vanligere er det å ha med brukerene tidlig i prosessen gjennom råd, stormøter og utprøving.

«Design thinking» krever også en tverrfaglighet tidlig i prosjektet. Prosesser med jurister, økonomer, ingeniører, designere osv gjennomføres tidligere i utviklingsfasen. Da oppnås et bredere fundament som treffer kriteriene tidligere enn på ordinært vis.

«Design thinking» kan lett overføres til ledelse.

Det siste som må til er prototyping. Dvs en konkret utprøving tidlig i prosessen. Møter med brukerne for å høre om det treffer. Tiden for lang og dyr testing er forbi.

Design thinking i Ledelse

«Design thinking» kan med enkle grep overføres til ledelse. Det er et potent verktøy som kan hjelpe ledere å få det beste ut av sine medarbeidere, økt treffsikkerhet samt bedre bruk av ressurser. Å la ledere gå “undercover” eller å inkludere medarbeidere tidligere i beslutningsprosesser, er relevante eksempler.

Telenor har utviklet en egen «design thinking»-prosess, for å skape nye verdier for kunden og organisasjonen. Universiteter har egne utdanningsløp for «design thinking». Tenk deg en sykkelbedrift hvor alle nyansatte må sykle til og fra jobben i 6 mnd for å bli fast ansatt?

Om du vurderer å ta ditt lederskap et steg videre, kan «design thinking» være et klokt valg. Vi i Sunn Ledelse snakker med flere kunder som vil komme i gang med dette verktøyet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!

(Visited 117 times, 1 visits today)

Leave A Comment