Bli bedre på digitale presentasjoner

Å fange publikums interesse kan være en utfordring, spesielt når dette må gjøres digitalt. Forskning viser at opptil 60% av oss ønsker å bli flinkere til å tale foran en forsamling, og jeg møter mange som ønsker å utgjøre en forskjell.

Det kan være et budskap som skal formidles eller en presentasjon som må sitte. Da kan det være nyttig å kjenne til noen enkle retoriske grep som styrker kontakten med publikumet.

Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre, eller andre forsøker å påvirke deg.

Unik opplevelse

Retorikk er en 2500 år gammel kunst. I vår tid blir gjerne retorikk kalt kunsten å overbevise. Det handler om å nå frem til mottakerne. Å tro på det du har på hjertet og ha med deg hjertet når du sier det. Å lytte til gode talere er en helt unik opplevelse; de har ordet i sin makt. En av verdens mest berømte taler er holdt av politikeren Martin Luther King I 1963 og heter “I have a dream” – du har sikkert hørt om den? Han var en stor tilhenger av retorikk. Bill Clinton sin forsvarstale vedrørende sexskandalen blir også beskrevet som retorisk god.

Retorikk er noe vi alle bruker i større eller mindre grad, hver dag. Det er ikke manipulasjon, men en måte som får medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Å trykke på de rette knappene. Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre, eller andre forsøker å påvirke deg. Derfor bruker vi alle retorikk til en viss grad. Hvorfor ikke lære de beste virkemidlene?

Bruk ethos, logos og patos bevisst for å optimalisere din presentasjon

Behold kontakten med enkle grep

Er du ustød på digitale kommunikasjonsverktøy er det en fordel å øve seg på disse. Med hjelp fra en kollega, venn eller veiledning på internett, kan du få det basale på plass. På den måten behøver ikke tekniske utfordringer forstyrre kontakten med mottakerne dine. Skulle likevel noe oppstå, er det viktig å kommunisere hva du gjør. Da inkluderer du publikum i et handlingsrom og gir grunnlag til deres tålmodighet.

Aristoteles identifiserte tre forskjellige overbevisningsmetoder. Spesielt pathos er viktig når du kommuniserer digitalt. Konsentrasjonen og kontakten er lettere forstyrret når vi kommuniserer gjennom skjerm. En måte å bukte med dette, er å knytte seg selv eller ditt budskap til tilhørerne på en effektiv måte. Det kan du gjøre gjennom visuelt engasjement som gester og håndbevegelser. Verbalt kan du skape nærhet ved å inkludere enkle eksempler som knytter budskapet ditt til mottakerne. Sørg for å kjenne ditt publikum her.

Slik kan tilhørerne belæres, berøres og underholdes.

Når vi behersker å presentere våre argumenter på en overbevisende måte, får vi tilhørerne våre til å raskere interagere, engasjere og fatte beslutninger. Vi legger til rette for en felles tankegang og appellerer til de vi henvender oss til. Tilbakemeldingene er at innleggene er logiske og godt fundamentert. Slik får vi folk raskere på lag!

Tør du å la være?  Prøv det selv og fortell oss gjerne hvordan det går!

Følg Sunn Ledelse på facebook her for mer påfyll.

(Visited 59 times, 1 visits today)

Leave A Comment