Få slutt på sladring

En permanent følge av pandemien er hjemmekontoret. For noen har det vært en befrielse, for andre ikke. Er gangpraten borte nå som vi ikke ser kollegaer like ofte?

Ferske tall viser at 98% har rapportert om sladring på arbeidsplassen.

Etter pandemiens første lockdown flyttet mange til hjemmekontoret, og her er vi mange enda. Den irriterende kollegaen fra jobben, er plutselig hjemme i din egen stue. Med fjernledelse og større avstand til ansatte får vi en utfordring. Gangpraten fortsetter under radaren.

Jeg vil fortelle dere om min kollega Glenn Rolfsen. Ikke sladder, men informasjon om et smart grep han har lært meg.

De fleste vil ha slutt på sladring

Sladring kan være ryktespredning eller baksnakking. Planting av usann informasjon eller ikke verifisert faktum. I noen tilfeller er sladring lekkasjer av fortrolig materialet.

Man ser ofte at sykmeldinger og dårlig miljø har ofte grobunn i baksnakking. Vi tiltrekkes lett av “nyheter” og “juicy” informasjon fra andre. Å fortelle noe som andre vil høre – gjør deg interessant og spennende å være sammen med. Når du treffer en du har hørt sladder om, vil du automatisk være påvirket!

Det finnes en enkel modell som setter en stopper for sladring på arbeidsplassen. Rolfsen har svært god erfaring med å gjøre avtaler på fellesmøter, og med avtalene sank sykefraværet fra 28 prosent til 9 prosent på to måneder. Her kommer en oppskrift som virker!

Oppskriften som virker.

  1. Samle gruppen og informer om hensikt, faktum og observasjoner. Dette kan feks være del av et personalmøte.
  2. Spør om de tror at det foregår baksnakking på arbeidsplassen? (Erfaringsmessig rekker de fleste opp hånden)
  3. Inviter til en avtale hvor alle er enige om at de ikke skal baksnakke på 6 måneder. Skriv opp på en stor plakat. Bruk nødvendig tid på å forankre og sikre at alle er med. (Om du ønsker kan også alle skrive under)

Hvorfor nettop dette virker

Hvorfor har Rolfsen hatt suksess med denne modellen? Det krever styrke å være den første som “bryter” avtalen. Erfaringsmessig ønsker ingen å ta den rollen – og resultatet blir at baksnakkingen uteblir.

Visste du at hvis du spør en gruppe: “Vil dere ha slutt på sladring på jobben?” vil de fleste rekke opp hånden og si: “ja”. Når du spør samme gruppe: “Vil du endre deg?” vil de færreste rekke opp hånden. Dette betyr at det er nyttig å ta styring og gjøre smarte grep for å få forandringer på arbeidsplassen.

Når avtalen gjennomføres som over, er det først enighet om at sladring forekommer – og at det ønskes stoppet. Deretter enighet om at “alle” skal la være å sladre. Den kollektive enigheten gjør at man dropper å falle for fristelsen til å sladre. Oppmerksomheten rundt å bryte avtalen blir større enn selve “sladderet” – og gjør at du velger det bort.

Lykke til!

(Visited 48 times, 1 visits today)

Leave A Comment