Å bli avvist

Kanskje menneskets største frykt, er å bli avvist.

Forbered deg – for din egen del

Det er vondt å bli avvist, men vi blir det hele tiden. I blant blir våre forslag avvist, og alle har vi opplevd å bli skilt ut i søknadsprosesser. Det kan både ha et smerteelement og et overraskelsesmoment i seg. Selve følelsen du kjenner er vanskelig å temme, men hvordan du takler situasjonen videre kan du påvirke.

I en situasjon hvor du har strukket ut hånden og ønsker tilgivelse, vil du være ekstra sårbar for avvisning. Derfor er det klokt å på forhånd ha tenkt på muligheten for å bli avvist. Det gjør at du tåler det noe bedre. Du er mer forberedt og har lagt inn et «lite skjold».

Ha også i bakhodet at det er hensiktsmessig at det skal gjøre vondt å bli avvist. Det er et symptom på at er følelsesmessig engasjert og at ting betyr noe. Selv om følelsen av å bli avvist er vond, er den ikke farlig.

Du har tatt sjansen på å bli såret – og så blir du det.

Erfaringsbasert avvisning

Å ha kontakt med mennesker innebærer alltid en risiko for å bli avvist. Aldri å ta den sjansen, kan føre til at du føler deg alene og stagnert. Alle avviser vi, mer eller mindre. Det er et av grepene vi mennesker bruker for å være tydelige og for å ta vare på oss selv. Det vil variere hvor konstruktiv, hensiktsmessig og forståelig den er for andre. Hvilken form vi avviser på, vil også variere. Når du har strukket ut en hånd og den andre ikke vil ta imot, kan det hjelpe deg å tenke at den andre reagerer mer ut ifra tidligere erfaringer enn ut ifra ønske om å avvise deg. Noen mennesker har brent seg på å slippe mennesker inn i nære samtaler og velger å kutte ut de fleste som forsøker.

Unnskyldningens effekt

Gi den andre tid. Noen trenger rom for å fordøye henvendelser som er av personlig art. Det må smeltes. Ofte erfarer jeg at mennesker kommer tilbake og tar imot unnskyldningen noen dager senere. Om din unnskyldning ikke skulle bli tatt imot overhodet – er du nødt til å godta det. Det er viktig å vise respekt for dette. Din unnskyldning vil som regel likevel ha hatt en effekt. Det er aldri galt å fortelle om noe du angrer på eller ser i ettertid at du skulle gjort annerledes. I alle fall vil du ha rettet opp noe inni deg selv. Og det er aldri feil.

(Visited 48 times, 1 visits today)

Leave A Comment