Effektive møter krever disse 5 punktene

Det rapporteres om at 40% av all møtetid er bortkastet. Lite effektive møter skaper frustrasjon. De vanligste fellene er dårlig forberedelser, slapp møteledelse og mangelfull oppsummering. Før møtet kan du stille deg selv spørsmålene: Hva skal du oppnå? Trenger du et møte? Hvem skal delta? Hva skal behandles? Hvem skal forberede? Effektive møter krever:

Agenda

En agenda motiverer deltakerne. Beskriv hensikten og ønsket resultat for møtet. Nevn start- og sluttidspunkt.

Innlegg

Få inn innlegg fra deltakerne på forhånd. Ha ”pep-talks” med de involverte. Få frem engasjement. Sikre relevans og tydelighet.

Møteleder

Styr med tydelig og lyttende hånd. Inspirér og få frem alles synpunkter. Avrund i tide og sammenfatt i plenum hva dere er enige om.

Effektiv tidsbruk motiverer alle. Å kunne gjennomføre gode møter er et viktig lederverktøy.

Møtekultur

Etter pandemiens inntog har frekvensen på digitale- og hybrid-møter økt. Sitt et sted du forblir uforstyrret. Det kan være fint å varme opp møtet med en omsorgssjekk. Vær fast i form når møtet har startet, og hold tema. Avbryt når du må. Ta en kort runde til slutt og spør hvordan de opplevde møtet. Det gir åpning for nyttig og kort feedback.

Referat

Kort og presist med vekt på beslutninger med tidsfrister. Hvem skal følge opp, tydelig mandat og ansvar.

Lykke til med møtevirksomheten!

Følg Sunn Ledelse på Facebook HER.

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave A Comment