Delegering i fem nivåer

Kunsten å delegere er en kompetanse alle ledere må tilegne seg. Det har to hovedaspekter: Å avlaste seg selv for arbeid andre kan gjøre, samt utvikle sine medarbeidere.

Etter en stund vil lederne erfare at de kan bruke energi på mer langsiktige momenter.

Jeg har sett mange ledere øve seg på å delegere, og de fleste har lykkes. De forteller om gode spiraler som gir positive opplevelser. Dette handler mye om å tørre å slippe kontrollen, ta sjansen på at dine medarbeidere lander på gode valg. Etter en stund vil lederne erfare at de kan bruke energi på mer langsiktige momenter. Dette gir totalt sett større arbeidsglede for alle parter.

Nivå 1: Vennligst bare gjør det jeg ber deg om.

Ikke behandle første nivå naivt. Det kan se ut til å være det enkleste, men vi ser likevel at det bunner i å være det vanskeligste. Den enkle handlingen «å slippe taket» kan være det mest utfordrende, psykologisk sett.

Nivå 2 – Finn ut av dette, så tar jeg avgjørelsen.

Dette trinnet er det første uttrykket for at du har tillit til og stoler på team-medlemmene dine. Det å la dem sette sammen de nødvendige dataene for å ta en beslutning, er din første virkelige handling for «å slippe taket». Dette viser at du har vilje til å være avhengig av andre for å samle inn informasjonen du trenger.

Nivå 3 – Finn ut av dette, deretter diskuterer vi det – før jeg tar en beslutning.

Å la ansatte undersøke, og deretter argumentere for konklusjonene sine er en intelligent og god måte å delegere på. Du opptrer nå mer som en dommer i en rettssal enn en diktator i et lite land. Som leder kan du her dessuten være i ferd med å utvikle selskapets fremtidige superstjerner.

Nivå 4 – Finn ut av det, evaluer det, foreslå en handling – før jeg tar en beslutning.

Du har nå nådd et av de høyere nivåene for tillit og delegering. Du har gitt medarbeiderne myndighet til, ikke bare å diskutere det de har funnet ut, men til å foreslå en handling som resultat av undersøkelsene sine. Det er fortsatt du som tar den siste avgjørelsen, men valget ditt vil nesten helt og fullt være basert på argumentene som blir fremsatt av medarbeidere du stoler på.

Nivå 5 – Finn ut av det, evaluer det og foreslå en handling. Deretter kan du ta en beslutning.

Dette er det høyeste delegeringsnivået. Du har nok tillit til teamet ditt, og deg selv, til å delegere viktige oppgaver helt og fullt til andre. Du vil fortsatt holdes informert før handlingen iverksettes, men nå dreier det seg mer om kommunikasjon enn kontroll.

Lykke til med delegeringen, en gevinst for alle parter.

Følg Sunn Ledelse på Facebook!

(Visited 180 times, 1 visits today)

Leave A Comment