Utsatt for hersketeknikk? – Tips for ledere

Å lære mer om hersketeknikker kan gjøre oss bedre rustet til å kjenne dem igjen, å forstå dynamikken i hva som skjer. Det blir mindre truende.

Det å lære mer om hersketeknikker, kan bidra til å reparere relasjoner. Å begripe mer av det som skjer mellom oss mennesker er aldri feil. Hersketeknikker forekommer i vennegjengen, hjemme, i sosiale medier, på skolen, på møter – alle steder. Et sosialt fenomen som har eksistert i hundrevis av år.

En av utfordringene med hersketeknikker er nettopp det at det gjøres av oss alle mer eller mindre, og det må være slik. Det er prisen for at vi mennesker er sosiale vesener og kan kommunisere og ha makt. I mange av tilfellene er bruk av hersketeknikker en ubevisst handling.

Hersketeknikkens far og mor

Berit Ås er mest kjent for begrepet. Men det er psykolog og filosof Ingjald Nissen, som i 1945 først beskrev hersketeknikk som et fenomen fra tyskernes tid under krigen. Ås var professor, sosialpsykolog og stortingspolitiker, og var den første kvinne til å lede et parti på stortinget i 1973. Hun erfarte at en del av mennene ignorerte henne og var nedlatende mot de få kvinnelige politikere som var på Stortinget. Hun gikk lei av å være politi og sette dem på plass. De fikk merkelapper som hysteriske, kjeftesmeller og kaklende hønseflokk. Ås trakk ut 5 hersketeknikker som beskrives nedenfor.

1. Latterliggjøring

Den mest vanlige av dem alle er latterliggjøring og ydmykelse. Å ha det gøy på andres bekostning, håne åpenlyst.
Eks: Dette er nok litt for komplisert for ditt vakre hode lille venn. Du skjønner nok ingen ting du Blondie.

2. Påføring av skyld og skam

Skjer gjennom latterliggjøring, ydmykelser, blottstillelse, ærekrenking.
Eks: Hvordan er det for deg som homo å dusje i herregarderoben da?

3. Usynliggjøring

Å bli holdt utenfor, blir bortglemt, forbigått eller «overkjørt».
Eks: Sette i gang med andre ting mens du presenterer noe i plenum. Ha med kaffe til alle unntatt deg.

4. Å holde tilbake informasjon

Å bevisst la være å inkludere deg når det ville vært naturlig.
Eks: Ikke fortelle om endringer før et møte, slik at noen på møte har fordeler og kan vinne debatten. Eller utelate fra en mailutsending, ikke gi en system tilgang, ikke invitere på en chattegruppe. Kan lett feies bort med at det ble glemt.

5. Fordømmelse uansett hva du gjør

Du har ingen sjans til å lykkes og det tar gjerne lang tid før du skjønner det. Uansett innsats lykkes du ikke. Du er maktesløs. Eks: Enten er du for passiv, eller så er du for pågående. Også kalt dobbeltstraffing. Du straffes for det du gjør og ikke gjør.
Det finnes også flere typer hersketeknikker som ikke kommenteres her.

Hva kan jeg si når jeg er utsatt for hersketeknikk?

I øyeblikket kan det kjennes ut som det viktigste av alt er hva skal jeg si? Det er lett å bli stum. Her er noen tips:

1. Balansere

Du har kanskje ikke vært i så mange slike kompliserte saker du? Jo det har jeg faktisk, så det går fint. Hva med deg?

2. Avvæpne

Du som er så flink og søt, du skriver referat, ikke sant? Takk for rosen du, jeg skrev referatet sist, nå kan noen andre skrive denne gangen.

3. Stille spørsmål

Jaså – du er nesten ikke hjemme med barna dine du da? Hva tenkte du på? Jeg skjønner ikke hva du mener?

Om du trenger førstehjelp

Det hender at uansett gode råd og kompetanse på hva vi skal tenke, si og gjøre, at vi blir rammet, skikkelig inn til margen. Og det er heller ikke sjelden at vi blir svært oppgitt over oss selv, at vi ikke klarer å ta igjen. Når vi er i denne settingen, føler oss overveldet, har det vanskelig, er det smertefullt. Hverdagen blir preget og livet er tungt.

Vi trenger stort sett det samme når dette rammer. At noen forstår, vi trenger omsorg og praktisk hjelp. Søk hjelp i tide.

Hvordan unngå å bruke hersketeknikker?

Vær interessert og ta initiativ til å diskutere fenomenet. Vi trenger å lære om dem, både for å gjenkjenne dem hos andre, og for å feie for egen dør. Alle bruker vi hersketeknikker til en viss grad. Vi kan øke vår bevissthet på hvordan vi påvirker andre ved å innhente feedback. Når du og jeg har innsikt, kan vi lettere oppdage spillet. Når vi vet hva som foregår, har vi større valgmuligheter, og vi kan forstå, avdekke og lettere dempe bruken av dem.

Tips for ledere

Som leder har du et ansvar for et godt arbeidsmiljø, det vil si at hersketeknikker forekommer minst mulig. Særlig de mest graverende tilfellene. Det finnes mange eksempler på at ufin adferd har fått vokse seg stor og stygg.

1. Lær deg teknikkene, kjenn igjen signalene, bli kjent med arbeidsmiljøet dine ansatte jobber i

2. Ikke la ting passere, vær tydelig på uheldig adferd. Snakk med de det gjelder på en god måte.

3. Etabler gode rutiner for feedback slik at alle er trent på det. Det motsatte er fryktkultur.

4. Gå foran, våg å dele egne opplevelser, vær åpen. Lær deg teknikkene og snakk om det.

Skap psykologisk trygghet.

Når du har fått kompetanse på hersketeknikker, hvilke det er og hvordan minimere dem, er mye gjort.

Da kan din innsikt fungerer forebyggende. Både på det å bli rammet selv, og å ramme andre.

Større forståelse vil bidra til å reparere relasjoner og ikke minst til å utvikle dem slik at det blir flere gode samtaler.

Å forstå mer av det som skjer mellom oss mennesker er aldri feil.

(Visited 201 times, 1 visits today)

Leave A Comment