– Kurset har gitt meg inspirasjon

Foto: Kursleder Saxlund snakker engasjert under en samling høsten 2019. Av: Janna Opheim

I februar 2021 starter Sunn Ledelse sitt populære onlinekurs i Relasjonell ledelse. Tidligere kursdeltagere opplever at kurset har gjort dem tryggere i lederrollen.

Undersøkelser viser at nærmere 80% av ledere synes mestringen av lederoppgaver er krevende. Endringer i samfunnet som følge av teknologien og pandemien fører med seg konflikter og usikkerhet. Hjemmekontor har vist seg å øke kreativiteten til ansatte, men for ledere stiller det seg helt nye krav. Man skal mestre å følge opp og sikre mellommenneskelig kontakt under fjernledelse.

Kursleder Anne Marie Saxlund (59) møter mange ledere som kjenner på dette.

– Jeg treffer mange ledere som opplever å komme i klem mellom høye krav, lav innsats, problematisk informasjonsflyt og oppfølging. Det får mange negative ringvirkninger i bedriften, sier hun.

Selv opplevde Saxlund utfordringene ved å være leder, da hun jobbet som avdelingssykepleier og veileder på Sykehuset Asker og Bærum. Dette sådde frø til lederkurset som frem til i dag har hatt stor suksess.

– Kurset er utviklet for ledere som ønsker mer tyngde og gjennomslagskraft i sitt lederskap. Jeg har derfor skreddersydd det til å egne seg både for nye og erfarne ledere.

Individuell coaching inkludert

Tidligere kursdeltager Steinar Dahle hadde vært leder noen år, før han kjente et behov for utvikling i sin lederrolle. Da han hørte om Saxlunds lederkurs, valgte han å ta grep.

Foto: Steinar Dahle

– Etter å ha tatt lederkurset har jeg blitt tryggere på meg selv. Kurset har gitt meg inspirasjon til å utvikle avdelingen til den beste i selskapet, skriver Dahle i sin tilbakemelding om kurset.

Alle i kurset får individuell oppfølging både under og etter endt kurs. Kursmodulene med forskjellige tema angriper problematikk mange ledere kan kjenne seg igjen i, og fokuserer på løsninger som verken er tungvint eller kleint. I tillegg får kursdeltagerne anledning til å ta opp konkrete problemstillinger som oppleves i sanntid.

Foto av: Janna Opheim

Forskning viser at kurs som tilbyr trening og individuell oppfølging gir best utbytte. Derfor tror Saxlund at dette kurset har hatt så god effekt.

– Med fokus på mellommenneskelige og psykologiske områder, fokuserer vi på forståelse av hvordan vi blir påvirket og hvordan vi selv påvirker andre. Det er først gjennom dette at vi kan bli bedre som ledere.

Dokumentert effekt

Kurset dekker temaer som å gi og ta imot kritikk, viktige grep innen teamutvikling, hvordan jobbe med egen og andres motivasjon, samt ledertyper, stress og utbrenthet. Saxlund opplever at verktøyene hun jobber med under kurset har en revolusjonerende effekt på kursdeltagerne.

– Jeg husker spesielt én deltager. Hun nådde ikke helt frem til sine medarbeidere, og fikk ikke grep om de vanskelige samtalene som hun trengte å ta. Nå i etterkant av kurset kan hun fortelle at effekten har kommet, gjennom gode samtaler med medarbeiderne og påfølgende endringer som avdelingen trengte.

Den samme opplevelsen hadde også tidligere kursdeltaker Anders Rikheim. Han ville ta kurset for å lære om ledelse generelt, men også forbedre sin lederkommunikasjon for å bedre hjelpe medarbeidere til å yte og utvikle seg.

Foto: Anders Rikheim

– Vi lærte mye om kommunikasjonsteknikker, bevissthet rundt hvordan man sjøl framstår og oppfattes, og å bli tryggere i rollen som leder. Og det gjorde jeg, skriver Rikheim.

Kurset går av stabelen 12. Januar, og har fortsatt ledige plasser.

(Visited 96 times, 1 visits today)

Leave A Comment