Led med følelser: – Gevinsten er enorm

Kjønnsbalansen mellom ledere har økt, men fortsatt er andelen kvinner lav. I en omfattende leserundersøkelse gjort av AFFs, ble det målt personlighetstrekk fra over 2900 norske ledere. Dataen fra denne viser at kvinnelige ledere har i gjennomsnitt høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene, som internasjonal forsknings viser er viktig for å være en effektiv leder:

  • Evne til å ta initiativ, være tydelig og kommunikativ

  • Evne til nytenking og nysgjerrighet

  • Omsorg og omgjengelighet

  • Evne til å jobbe planmessig mot mål

  • Evne til å tåle press og stress i jobben

Det er kun sistnevnte hvor menn har høyere verdier enn kvinnene. Mange ledere går i fella og ser på de menneskene de leder som først medarbeidere – så mennesker. Likevel er det menneskene som bestemmer om bedriften lykkes eller ikke.

En god leder tar jobben med å ”dekode” følelsene

Kjennskap til mennesketyper

Det er ikke lett, men gevinsten kan være enorm. Å være opptatt av emosjonelle drivere gir deg innsikt i hvordan medarbeidere motiveres og handler. I tillegg vil bevisste ledere lettere få frem engasjement hos sine folk. Disse menneskene blir mer lojale og leverer bedre resultater (Journal of Occupational and Organizational Psychology). Om du ikke lykkes å få frem engasjement i bedriften, er du dømt til å mislykkes.

De beste lederne er oppmerksomme på hvilke koder medarbeiderne sender ut hele tiden. En god leder tar jobben med å ”dekode” følelsene. Det krever kjennskap til kommunikasjon og mennesketyper. For de som trenger litt veiledning, her er noen råd: Vær i kontakt med dine egne følelser. Mange ledere tenker at følelser er en uting på arbeidsplassen, mens sannheten er at fokus på følelser vil gi bedre ledelse. Effektive ledere – leder med følelser.

Saken fortsetter under bildet.

I dagens samfunn er ledere med følelseskompetanse vinnerne

Her er 3 tips:

1. Sørg for å kjenne deg selv godt

Lær deg å reflektere etter gode og dårlige opplevelser. Hva skjedde med deg? Hva kjente du og hva gjorde du? Følg med på deg selv. Om dette er vanskelig, skaff deg en samtalepartner som kan bistå med å tydeliggjøre. Mange kan forsøke å kontrollere følelsene sine slik at de slipper å kjenne på dem. Effekten er ofte motsatt. Jo mer du kontrollerer, jo mer ubehag. Noen velger å dempe dette med fortrengning, overarbeid, eller rusmidler. Uansett metode for unngå følelser, vil de tyte ut i kroppspråket. Resultatet kan bli urasjonelle handlinger og dårlige beslutninger.

2. Ikke vær redd for andres følelser

De viser vei til viktige opplysninger. Tren deg på å lytte og å stille gode spørsmål. Hva har vedkommende behov for? Det du har lagt merke til – hva er det uttrykk for? Lær deg å bruke god form, da kan alt sies – og spørres om. Det kan koste deg dyrt å overse endringer i medarbeidernes adferd og følelsesuttrykk.

3. Lær deg atferd = følelsesreaksjon

Lær deg hvilken adferd hos ledere (evnt deg) som vekker positive og negative følelser blant mange ansatte. En væremåte som vekker sterke negative følelser (for eksempel engstelse, irritasjon, krenkelse) hos de ansatte, kan bidra til redusert motivasjon og effektivitet.
(Lars Glasø, psykologisk fakultet i Bergen)

Vi liker ikke å innrømme at følelser styrer oss. Det gjelder også i arbeidslivet. I dagens samfunn er ledere med følelseskompetanse vinnerne. De behersker å påvirke samspillet mellom medarbeidere og hindrer mange konflikter og misforståelser. Dette gir sunne arbeidsplasser som gir gode resultater for bedriften. I vårt høyteknologiske samfunn oppmuntres vi til å være tilgjengelige på flere arenaer. Det kan utfordre evnen til å lytte innover og kjenne egne grenser og behov. Ved å anerkjenne verdien av følelser på arbeidsplassen kan du som leder tydeliggjøre hvordan vi påvirker og blir påvirket av hverandre. Da er mye gjort.

Les også forskning.no: Følelser bør brukes som et kompass i lederskap.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Leave A Comment