top of page
Om oss-sunnledelse-ansatte.jpg

Sunn Prat er vår serie med nettkurs innenfor personlig utvikling. 

  • Hvert kurs er mellom 40-55 minutter.

  • Kursleder tar deg gjennom temaene og gir appellerende eksempler.

  • Stoffet bygger på forskning og 20 års erfaring fra organisasjonsutvikling.

  • Stoffet er satt sammen på en engasjert og lettfattelig måte.

  • Konkrete verktøy og tips blir tilgjengelige for deg umiddelbart.

Sunn Prat Nettkurs 

10 kurs å velge i for deg som liker å
effektivisere din utvikling.

pexels-photo-7674989.jpeg
kritikk-sunn-ledelse-saxlund.jpg

Den vanskelige samtalen 

 

Noen ganger må du ta en vanskelig samtale med noen. Du ønsker å gjøre to ting samtidig, både si fra om noe og beholde den gode stemningen. Kanskje handler den om et tema du gruer deg for å ta opp, korreksjon eller kritikk. Kanskje treffer den deg på et personlig plan. Kjenner du på risikoen for å ikke få det til?  

 


Forebygging av konflikter
 

Visste du at 80 prosent av konflikter eskalerer om de ikke håndteres med en gang? Konflikter skjer – og de skaper ofte negative ringvirkninger. Å forebygge konflikter sånn at de ikke vokser seg store, er mye enklere enn å løse tunge konflikter i etterkant. Kurset gir deg gode modeller for gjenkjennelse, verktøy som bygger god kommunikasjonskultur og trener ditt nettverk i å ta flere perspektiv. 

 

 

 

 


Hersketeknikker

 

Vi blir alle utsatt for hersketeknikk. Hvordan reagerer du?På arbeidsplassen, som i vennegjengen, forekommer hersketeknikker. Det skjer i sosiale medier, på skolen, i møter og hjemme. Å lære mer om hersketeknikker kan gjøre oss bedre rustet til å kjenne dem igjen, og å forstå dynamikken i hva som skjer. Kurset gir en innføring i de 5 vanligste hersketeknikkene, og måter du kan håndtere de på!


 

 

 


Konflikthåndtering

 

80% av konflikter eskalerer om de ikke ryddes opp i. Det skjer. Hva nå?

Opplever man mye konflikter, er det mye å hente på å styrke kommunikasjonen. Hovedårsaken til konflikter er dårlig kommunikasjon og at utfordringer ikke blir tatt tak i. Kurset er praktisk rettet og gir en innføring i hvordan tilrettelegge for konstruktiv konflikthåndtering med bruk av konkrete metoder og tips. 
 

Våre kunder sier

bilde 1.jpg

Laila-Trude Bylund

Regnskap 

Innherred Renovasjon iks

"Har vært igjennom ditt nettkurs i stressmestring i hverdagen. Tusen takk for et flott kurs. Virkelig ett av de beste kursene som har blitt presentert.

Jeg har vært sykmeldt en god stund pga stress, er nå tilbake i redusert stilling. Det du beskrev i dette kurset var meg. Skulle tro at du hadde fulgt meg 😊.

Det var veldig godt å få forklart hva som gjør at ting blir som de blir.

Nå starter jeg hver uke med å høre igjennom kurset og bruker det som en motivasjon. Virkelig en stor takk for dette kurset, og håper det kommer flere."

Stressmestring

De fleste tåler stress, men over for lang tid kan vi bli syke. 1 av 3 opplever alvorlig stress hver dag. WHO har varslet at stress kan bli alvorlig for mennesker i vår generasjon. Stressmestring er derfor et av de kursene flest går på. Det finnes positivt og negativt stress. Førstnevnte gjør oss i stand til yte mer når det trengs. Sistnevnte kan skade oss ganske hardt, og har gitt stress et dårlig rykte. Hvordan skille de to, og hvordan unngå negativt stress? I dette kurset lærer du hvordan stress oppstår og fungerer i kroppen, om symptomer og årsaker, og teknikker som kan redusere stress i hverdagen. Du får også konkrete tips du kan overføre direkte til «her og nå» i egen hverdag. 

 


Hvordan gi og ta feedback
 

De som skaper feedback-kultur på jobb, i vennegjengen eller ekteskapet, angrer ikke. Vi gir hverandre feedback hele dagen. Tilbakemeldinger er respons, og det er slik vi kommuniserer. Men å gi hverandre konstruktiv feedback på jobb har en litt annen vri. Da retter vi oss mot den enkeltes atferd og kanskje personlighet. Det blir verre og er helt naturlig at det kjennes litt mer i magen. Forskning viser at god feedback-kultur gir en trygghet og en vekst som de aller fleste vil ha, men mange ikke helt vet hvordan de skal gjennomføre. Dette kurset gir en god innføring i hvordan gi og ta imot feedback som et styringsverktøy, kunnskapsgrunnlag og tips til gjennomføring. 

 

 

 

 


Hvordan motivere andre

 

Motivasjon handler om de kreftene vi ellers ikke hadde hatt. Motivasjonsteori er et felt innen psykologien som søker å finne årsaken til vår atferd. Motiverte mennesker skaper bedre resultat, er mer lojale og gir mer trivsel rundt seg. Motivasjon er altså de faktorer som driver oss fremover, får oss til å levere og til å nå mål. Jeg kan ikke motivere noen, men jeg kan legge til rette for at du kan motivere deg selv. Det er en viktig forskjell! Derfor er tittelen på dette kurset en «luretittel». Kurset gir en innføring i hvordan du som leder eller medmenneske selv påvirker de rundt deg, forskning om motivasjon og den beste metoden innen selvbestemmelsesteorien. Du får metoden i praksis og konkrete eksempler.


 

 

 


Prinsipper for god ledelse

 

60-70 prosent rapporterer at største grunnen til mistrivsel er nærmeste leder. Hvorfor er det blitt slik? En god leder liker folk og leverer resultater. Hos de beste lederne viser forskning noen felles trekk: De samler og bearbeider informasjon, legger til rette for motivasjon og utvikling, er resultatorientert, har mellommenneskelig kompetanse og håndterer eget stress. I dette kurset får du de konkrete prinsipper for godt lederskap i praksis. Kurset er blant annet innom det å ta lederrollen, psykologisk trygghet, å gi utfordringer og å følge med på seg selv som leder, med siste forskning som bakteppe.

 

 

 

 

Teamutvikling og kommunikasjon

 

Psykologisk trygghet i et team gir større trivsel, motivasjon, engasjement og prestasjoner. Forsknings viser hvordan de beste team leverer mange ganger så raskt som middelmådige team. Effektiviteten styres blant annet av rett kompetanse, nettverk og eksperthjelp, kultur for samarbeid og støtte i beslutninger. I dette kurset ser vi nærmere på ledelse av team, og en modell for teamutvikling med kommunikasjonstips og øvelser. Kurset er tidseffektivt og gir praktisk kunnskap i direkte overførsel til arbeidshverdagen. Lykke til!

Ny som leder

En leders viktigste jobb er å påvirke enkeltpersoner eller en gruppe i retning av et felles mål. Vi har et ekstra engasjement for ledere. Undersøkelse på undersøkelse viser at ledere uansett ledernivå opplever manglende opplæring, oppfølging og støtte. Forskning viser at lederskifter og lederes overgangs- og oppstartsprosesser er noe av det mest stressende og krevende ledere opplever. Hver gang. Med flere års grunnlag fra nye lederes erfaringer, går dette kurset inn på stress, hverdagsledelse, fra buddy til boss, personalutfordringer og muligheter, de vanligste fellene og smarte grep den første tiden.

pexels-photo-3183151.jpg
møte-suksess-resultater.webp
Coaching-sunn-ledelse-nett-kontakt_edited.jpg
BESTILLE KURS

Kontakt oss direkte for bestilling av kurs!

annemarie@sunnledelse.no 

bottom of page