top of page
Forretningsgrafer

Våre kunder

Sunn Ledelse jobber med bedrifter i offentlig sektor og privat næringsliv. Vi er stolte over våre bedriftskunder!

AHUS.png
TV aksjonen.jpg
Regnskap Norge.png
Veiby_edited.jpg
uwork-default.png
olivia restaurant.jpg
sykepleien_logo.jpg
oslo universitetssykehus.jpg
Rav Norge.jpg
bærum kommune.jpg
delta looogo..jpg
coke.jpg
igo logo.jpg
ECIT.jpg
Boehringer_Ingelheim.png

Samarbeidspartner

lars-eirik-eggen-300x.jpg

Lars Eirik Eggen

Organisasjonspedagog, IGO AS
Mobil: 90062093

Jeg gikk på lederkurset for å lære om ledelse generelt, bli bedre på kommunikasjon spesielt, og for å lære teknikker for å hjelpe medarbeidere til å yte bedre og utvikle seg. Og det gjorde jeg! Vi lærte mye om kommunikasjonsteknikker, bevissthet rundt hvordan man sjøl framstår og oppfattes, og å bli tryggere i rollen som leder.

Anders rikheim.jpg
Anders Rikheim

Partner / Senior Consultant, Ecit Services

Vi har i flere år benyttet Anne Marie som foredagsholder. Hun er kunnskapsrik, blid og tillitsvekkende. Hun får folk til å åpne seg og dele erfaringer.

Gro.png
GRO BENGTSON

Leder Norsk helsesekretærforbund

Anne Marie har med sin faglige innsikt og gode væremåte bidratt godt i flere teambuildingsprosesser hos oss. Hun er profesjonell, utforskende og søker aksept fra deltagerne gjennom hele prosessen. Det bidrar til at deltagerne forplikter seg og ønsker å bidra til gode løsninger.

torill-wilskog.png
TORILL WILSKOG

HR Partner, Group functions HR, Nordea Bank Norge ASA

Veiby Økonomi AS er ett regnskapskontor som har vokst fra 1 til 15 ansatte i løpet av 10 år. I 8 av disse har Anne Marie vært med oss og vært en avgjørende støttespiller i denne vekstfasen. Hun er en god samtalepartner, lytter og kommer med kreative innspill. Hun har utviklet meg som leder og vært en fantastisk coach, som strukturerer tankene og jobber systematisk både med å sette mål og ikke minst følge de opp. Jeg anbefaler Anne Marie på det sterkeste og ser frem til fortsatt godt samarbeide.

peer.jpg
PEER VEIBY

Daglig leder, Veiby Økonomi AS

Jeg har jobbet sammen med Anne Marie Saxlund helt siden 2008. Opprinnelig gjaldt det et arbeidsmiljøprosjekt i tidsskriftet Sykepleien som vi trengte hjelp til. Senere har hun hatt kontinuerlige oppdrag med leder-coaching.
Mine erfaringer har vært udelt positive. Samtalene med Saxlund disse årene har bidratt til å spisse min rolle som leder betydelig. Sammen har vi sett på de prosessene og beslutningene som skal til for at jeg skal lykkes med mitt oppdrag som redaktør og leder av en mellomstor virksomhet. Saxlund har hele tiden vært en god lytter, men også en morsom sparringpartner. Hun har tilbudt meg et verdifullt rom for å kunne drøfte nye ideer, og har bidratt med innsiktsfulle råd og varm oppbacking.

barth.png
BARTH THOLENS

Ansvarlig redaktør Sykepleien, Norsk Sykepleierforbund

Etter å ha tatt dette lederkurset har jeg blitt tryggere på meg selv, noe som har ført til større gjennomslagskraft.

Kurset har gitt meg inspirasjon til å utvikle avdelingen til den beste i selskapet, og jeg føler jeg har fått mange gode verktøy på veien.

Jeg har utviklet bedre relasjoner til mine medarbeidere, både de over og de under meg.

steinardahle.jpg
Steinar Dahle

Senior accountant, Ecit Accounting AS

Anne Marie Saxlund har gjennom mange år vært og er veileder for medarbeiderne på Hospice Stabekk. Gruppen består av sykepleiere og hjelpepleiere og møtes hver annen uke. Pasientgruppen på Hospice Stabekk er alvorlig syke, de aller fleste med en kreftsykdom. Pasientene er i alle aldre og noen av de yngre har også småbarn som pårørende. Medarbeiderne kommer tett på pasienten og pårørende og deres sorg og det er viktig å ivareta medarbeidernes psykiske helse. I veiledningsgruppen får medarbeiderne en mulighet for å ta opp temaer og reflektere over hendelser som fører til mestring og læring. Innholdet i veiledningen er det medarbeiderne som selv tar opp og får tilbakemeldinger fra gruppen under dyktig veiledning av Anne Marie. Enkelte ganger får en medarbeider tilbud om en time alene sammen med veileder når temaet ikke er av generell læringsinteresse. Det er viktig å forebygge utbrenthet hos medarbeiderne som har en så krevende arbeidssituasjon. Vi har et veldig stabilt personale og et usedvanlig godt arbeidsmiljø og medarbeiderne setter veldig stor pris på veiledningen med Anne Marie. Jeg er sikker på at dette tiltaket er et viktig bidrag til vårt gode arbeidsmiljø og stor grad av pasienttilfredshet.

sonja.png
SONJA WIENCKE WELDE

Institusjonssjef Hospice Stabekk i Bærum Kommune

Anne Marie Saxlund har gjennom flere år bistått i klinikkens ledere- og medarbeiderutvikling, inkludert coaching i meget vanskelige saker. Anne Marie er utadvendt, kunnskapsrik og har en egen evne til å vinne tillit hos både ledere og medarbeidere. Vi setter meget stor pris på den bistand vi har fått og satser på at vi får anledning til å samarbeide i mange år fremover. Anne Marie kan anbefales på det varmeste!

Anne-Marie-Rønning-Nilsen.png
ANNE-MARIE RØNNING NILSEN

Oslo universitetssykehus, kreftklinikken, HR leder

Advokatfirmaet Bentzen AS, som ble etablert i 1941 har i 2014 stått overfor organisatoriske utfordringer knyttet til ledelse og veivalg. Anne Marie har vært vår rådgiver i denne prosessen, og hun skal ha den største delen av æren for at firmaet har kommet styrket ut av en meget krevende periode. Vi har opplevd at gjennom de bevisstgjøringsprosesser Anne Marie har introdusert, fungerer vårt kollegium bedre enn noen gang. Jeg anbefaler Anne Marie på det varmeste.

Erling_Berntsen.png
ERLING O R BENTZEN

Daglig leder, Advokatfirmaet Bentzen AS

Som leder av en støttefunksjon i et stort selskap er det ikke alltid naturlig å diskutere alle utfordringer med kollegaer i samme organisasjon. Jeg opplever at Anne Marie gjennom de 7 årene jeg har kjent henne har støttet meg, utfordret meg til å tenke «større», hjulpet meg med å sortere tanker og dermed prioritere bedre. Jeg har alltid litt ekstra energi når jeg går ut fra et møte med Anne Marie.

camilla.png
CAMILLA EEG SKOGSTAD

HR direktør, Rambøl

bottom of page